στο Καρπενήσι και την Ευρυτανία Ευρυτανία

Ιστορικά - Θρησκευτικά - Μουσεία - Φυσικό Κάλλος
Ένα εξίσου εντυπωσιακό αλλά λιγότερο γνωστό φαράγγι είναι το «Μικρό Πάντα Βρέχει» στο χωριό Τόρνος της Ευρυτανίας. Το όνομα του το έχει πάρει όπως και το «Πάντα Βρέχει» στα Δολιανά από το νερό που πέφτει κατά μήκος του σαν βροχή όλη την διάρκεια ...
80 36.0 3926
Τόρνος Ευρυτανίας
Το Λαογραφικό Μουσείο Τόρνου στεγάζεται στο δημοτικό σχολείο του χωριού το οποίο έπαψε να λειτουργεί πριν πολλά χρόνια. Εγκαινιάστηκε το 2006 και φιλοξενεί αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της περιοχής παλιά όπως εργαλεία, οικιακά ...
45 35.0 893
Τόρνος Ευρυτανίας