Συνδεθείτε στο info Καρπενήσι και καταχωρίστε νέες προβολές ή ανανεώστε τις ήδη υπάρχοντες, εξαντλήστε τις δυνατότητες που σας παρέχονται ώστε οι προβολές σας να έχουν τις περισσότερες δυνατές εμφανίσεις.