Ποδηλασία: Τυμφρηστός → Δασικό Χωριό Λιβαδάκι

info-karpenisi Δευτέρα 2/3/2015 18:16Η ποδηλατάδα που θα ακολουθήaσουμε είναι κυκλική και.....
 
Στοιχεία διαδρομής
Απόσταση έναρξης από το Καρπενήσι:

Καρπενήσι → Τυμφρηστός: 18.5km

Χιλιομετρικές Αποστάσεις - Διάρκεια Διαδρομής - Βαθμός Δυσκολίας:

Τυμφρηστός → Μεσαία Κάψη: 5.5km - 0:35 ώρες - A

Μεσαία Κάψη → Δασκό Χωριό Λιβαδάκι: 1.4km - 0:10 ώρες - A

Δασκό Χωριό Λιβαδάκι tour: 14.0km - 2:20 ώρες - C

Υψόμετρα:

Καρπενήσι: 950m

Τυμφρηστός 870m

Μεσαία Κάψη: 850m

Δασκό Χωριό Λιβαδάκι 965m

Δασκό Χωριό Λιβαδάκι tour: μέχρι 1300m

Εξοπλισμός για την διαδρομή:

• ....
• ....
.....

5175
20,9
3:05