Πατήστε μία από τις παρακάτω εγγραφές για να εμφανιστεί στο κέντρο του χάρτη

Επείγοντα Καρπενησίου - Ευρυτανίας

Πυροσβεστική Περιοχή Διεύθυνση Τηλέφωνο
Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου Καρπενήσι 1ο χλμ ΕΟ Καρπενησίου – Αγρινίου και Πάνου Βασιλείου 22370 23103