Πατήστε μία από τις παρακάτω εγγραφές για να εμφανιστεί στο κέντρο του χάρτη

Επείγοντα Καρπενησίου - Ευρυτανίας

Νοσοκομείο Περιοχή Διεύθυνση Τηλέφωνο
Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου Καρπενήσι Παύλου Μπακογιάννη 2 22373 50100